Saturday, 10 December 2011

Jenis Masalah Pendengaran

Pada asasnya terdapat dua jenis kehilangan pendengaran. Kehilangan pendengaran konduktif menunjukkan ada masalah dengan mekanisme yang menjalankan bunyi dari alam sekitar kepada telinga dalam. Masalah dalam kanal auditori luaran (telinga luar), gegendang telinga atau tulang pendengaran (ossicles) boleh menyebabkan masalah yang konduktif. Jenis masalah ini biasanya boleh diperbetulkan oleh ubat-ubatan atau pembedahan. Jika ia tidak boleh diperbetulkan, individu dengan kehilangan pendengaran konduktif selalunya boleh diatasi masalah pendengaran dengan alat bantu pendengaran.

Kehilangan pendengaran sensorineural menunjukkan masalah dalam organ pendengaran (koklea) atau saraf pendengaran. Mungkin ada kerosakan kepada telinga dalam, saraf auditori atau pusat-pusat pendengaran otak. Jenis masalah pendengaran ini tidak boleh 'sembuh' secara perubatan pada masa ini. Walau bagaimanapun, individu dengan kehilangan pendengaran sensorineural boleh dikurangkan dengan mendengar alat bantuan pendengaran, sistem FM, implan koklea, terapi komunikasi dan analisis yang teliti dan pelaksanaan pendekatan pendidikan dan komunikasi.

Untuk maklumat lanjut boleh temui kami di Innovative Hearing Sdn Bhd:


Innohear Kota Bharu,
PT 343, Tingkat 1,
Wisma Gemilang,
Seksyen 25, Jalan Sultan Yahya Petra,
15200 Kota Bharu,
Kelantan
T: +609 744 1663
F: +609 748 1591


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


There are basically two types of hearing loss. Conductive hearing loss indicates there is a problem with the mechanism that conducts sound from the environment to the inner ear. Problems in the external auditory canal (outer ear), ear drum or the bones of hearing (the ossicles) may cause a conductive loss. This type of loss can usually be corrected by medication or surgery. If it cannot be corrected, the individual with conductive hearing loss can usually do very well with hearing aids.

Sensorineural hearing loss indicates a problem in the organ of hearing (cochlea) or the nerve of hearing. There may be damage to the inner ear, auditory nerve or the auditory centers of the brain. This kind of loss cannot be medically ‘cured’ at this time. However, individuals with sensorineural hearing loss can benefit from hearing aids, FM systems, cochlear implants, communication therapies and a careful analysis and implementation of educational and communication approaches.


For more info see us at:Innohear Kota Bharu,
PT 343, Tingkat 1,
Wisma Gemilang,
Seksyen 25, Jalan Sultan Yahya Petra,
15200 Kota Bharu,
Kelantan
T: +609 744 1663
F: +609 748 1591
No comments:

Post a Comment